Siam Stars ดารา นักร้องไทย รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์

เว็บไซต์ในเครือ Advertisify.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีเครือข่ายเว็บไซต์ ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 50 เว็บไซต์ มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 2,000,000 หน้าต่อปี

พัฒนาไปสู่การขายจ่ายสินไหมออนไลน์ เชื่อมต่อข้อมูลสู่โครงการอินชัวรันส์บูโร ศูนย์ข้อมูลสำคัญธุรกิจ ประกันภัย ใช้ในการวิเคราะห์การทำ ประกันภัย อัตราเบี้ย สินไหม

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=791

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เตรียมต่อยอดระบบสินไหมอัตโนมัติ หรืออี-เคลม (E-Claim) ไปยัง ประกันภัย ตัวอื่นทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย หลังจากประสบความสำเร็จกับ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งกว่า 1 ปีที่เชื่อมระบบอี-เคลม การเบิกจ่ายสินไหมทำได้เร็วขึ้น ประชาชนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน Read the rest of this entry »

คปภ. มอบให้ธ.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้บริหารเงินสด รักษาหลักทัพย์ เงินสำรอง ประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=664

สำนักงาน คปภ. มอบหมายให้ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)​เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาหลักทรัพย์ ประกันภัย และเงินสำรอง ประกันภัย ปี 2556 รวมทั้งเป็นผู้ดูแลในด้านบริหารเงินสด (Business Cash Management)​เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระแสเงินสด และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน Read the rest of this entry »

คปภ. จัด​โครง​การประกวด​โฆษณาสั้น “​การ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ” ส่ง​เสริม​ ปลูกจิตสำนึก​ ความสำคัญของ​การ​ทำ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ สิทธิประ​โยชน์ของ​การ​ทำ ประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

สำนักงานคณะกรรม​การกำกับ​และส่ง​เสริม​การประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) จัด​โครง​การประกวด​โฆษณาสั้น ​ความยาว​ไม่น้อยกว่า 30 วินาที ​ในระดับอุดมศึกษา ภาย​ใต้หัวข้อ “​การ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ” ชิง​โล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทุน​การศึกษา ​และกรมธรรม์ ประกันภัย อุบัติ​เหตุส่วนบุคคล ​เปิดรับสมัครตั้ง​แต่วันนี้​ถึง 31 กรกฎาคม 2556 Read the rest of this entry »

ขยายมาตรการผ่อนผันจากกรณีอุทกภัย ช่วยบริษัท ประกันภัย มีระยะเวลาฟื้นฟูฐานะการเงิน จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามแผนการที่กำหนด

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=644

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการผ่อนผันจากกรณีอุทกภัย สำหรับบริษัท ประกันวินาศภัย ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อช่วยให้บริษัท ประกันภัย มีระยะเวลาในการฟื้นฟูฐานะการเงิน และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน Read the rest of this entry »

ให้ผู้เอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=603

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้ยกร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ….. และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่…) พ.ศ……. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมประกันภัยในระยะยาว คุ้มครองผู้เอาประกันภัยและเจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้ทันท่วงที ที่บริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือคำสั่งปิดกิจการ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ Read the rest of this entry »

ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบมาจากน้ำท่วมหนักปีที่ผ่านมา มีภาระจ่ายค่าสินไหมประกันภัยมาก การตั้งสำรองเงินกองทุนประกันภัยกระทบไปด้วย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=480

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายงานข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทประกันภัย ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2555 ระบุมีบริษัทประกันภัยแจ้งเพิ่มทุนก้อนใหม่เข้ามาจำนวนหนึ่งรายที่น่าสนใจคือ บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Read the rest of this entry »