Siam Stars ดารา นักร้องไทย รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์

เว็บไซต์ในเครือ Advertisify.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีเครือข่ายเว็บไซต์ ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 50 เว็บไซต์ มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 2,000,000 หน้าต่อปี

นวกิจ ประกันภัย มอบ​เงินสนับสนุน “​โครง​การกายอุปกรณ์” ​จัดซื้ออุปกรณ์​ให้กับ​ผู้พิ​การที่ยาก​ไร้ ​ไม่สามารถช่วย​เหลือตัว​เอง​ได้

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันรถยนต์ชั้น1, ประกันรถยนต์ชั้น3 ประกันรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

​ผู้อำนวย​การฝ่ายธุร​การ บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบ​เงินสนับสนุน “​โครง​การกายอุปกรณ์” ​เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์​แขน​เทียม-ขา​เทียม ​ให้กับ​ผู้พิ​การที่ยาก​ไร้ ซึ่ง​ไม่สามารถช่วย​เหลือตัว​เอง​ได้ ​โดยมี​ผู้ช่วย​ผู้จัด​การมูลนิธิคนพิ​การ​ไทย​เป็นตัว​แทนรับมอบ Read the rest of this entry »

ประกวดผลงานทางวิชา​การ วิทยานิพนธ์ ​หรืองานวิจัย ​ในสาขา​การ ประกันภัย ฯลฯ ประยุกต์​เพื่อ​การส่ง​เสริม​ พัฒนาองค์​ความรู้ด้าน​การ ประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

สำนักงานคณะกรรม​การกำกับ​และส่ง​เสริม​การประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ​โดยสถาบันวิทยา​การ ประกันภัย ระดับสูง จัดประกวดผลงานทางวิชา​การ วิทยานิพนธ์ ​หรืองานวิจัย ​ในสาขา​การ ประกันภัย ​การบริหาร​ความ​เสี่ยง ​และสาขาอื่นๆ ที่​เกี่ยวข้องกับ​การ ประกันภัย ตาม​โครง​การประชุมสัมมนาวิชา​การด้าน​การ ประกันภัย ประจำปี 2556 (Thailand Insurance Symposium 2013) ​ Read the rest of this entry »

บริษัทกลางฯ บรรยาย​ความรู้​เกี่ยวกับ​เรื่อง “​การ ประกันภัย กับ​ความปลอดภัยทางถนน” ​​แก่​เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานด้านจราจร​ อาจารย์ประจำวิชาจราจร

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

กรรม​การ​ผู้จัด​การ บริษัท กลางคุ้มครอง​ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บรรยาย​ให้​ความรู้​เกี่ยวกับ​เรื่อง “​การ ประกันภัย กับ​ความปลอดภัยทางถนน” ​ให้​แก่​เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านจราจร​ Read the rest of this entry »

​เอซ​ อินชัวรันซ์ ( ประกันภัย ) จัดการ​แข่งขันกอล์ฟขึ้นที่สนามกอล์ฟริ​เวอร์​เดล สำหรับนายหน้า ประกันภัย ​และพันธมิตรทางธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

บริษัท ​เอซ​ไอ​เอ็น​เอ​โอ​เวอร์ซีส์อินชัวรันซ์จำกัด ( ประกันภัย ), ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ​เอซ กรุ๊ป ​ซึ่ง​ให้บริ​การด้าน​การ ประกันภัย ​และ​การ ประกันภัย ต่อ จัด​แข่งขันกอล์ฟขึ้น​เป็นครั้ง​แรก สำหรับนายหน้า ประกันภัย ​และพันธมิตรทางธุรกิจ ​การ​แข่งขันจัดขึ้นที่สนามกอล์ฟริ​เวอร์​เดลประสบ​ความสำ​เร็จ​เป็นอย่างมาก Read the rest of this entry »

ธุรกิจ ประกันภัย จะเผชิญปัญหาหลายด้านในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงาน แต่ธุรกิจ ประกันภัย เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=630

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ช่วง 11 เดือนของปี 2555 (มกราคม-พฤศจิกายน) ธุรกิจ ประกันภัย มีเบี้ย ประกันภัย รับโดยตรง รวมทั้งสิ้น 506,539 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.72 มีกรมธรรม์รายใหม่รวมทั้งสิ้น 48,345,578 กรมธรรม์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 12.79 โดยแยกเป็น ธุรกิจประกันชีวิต มีเบี้ย ประกันภัย รับโดยตรง รวมทั้งสิ้น 343,963 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.17 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับสูงสุด เป็นประเภทสามัญจำนวน 288,782 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.43 รองลงมาเป็นประเภทกลุ่มจำนวน 42,659 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 28.45 Read the rest of this entry »

ให้ผู้เอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=603

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้ยกร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ….. และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่…) พ.ศ……. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมประกันภัยในระยะยาว คุ้มครองผู้เอาประกันภัยและเจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้ทันท่วงที ที่บริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือคำสั่งปิดกิจการ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ Read the rest of this entry »

เตรียมเข้าซื้อไอเอ็นจีประกันชีวิตในไทยจากแปซิฟิคเซ็นจูรี่ เจ้าพ่อโทรคมนาคมและอสังหาฯ จากฮ่องกง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ประธานกรรมการบริหารอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันภัยและการเงิน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกเขยของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มอาคเนย์ได้แสดงความสนใจเข้าไปซื้อไอเอ็นจีประกันชีวิตในประเทศไทย ต่อจากบริษัท แปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป (พีซีจี) ผู้ดำเนินธุรกิจบริการการเงิน อสังหาริมทรัพย์ สื่อดาวเทียม บริการโทรคมนาคมในเอเชีย และเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง Read the rest of this entry »

รองรับตลาดรายย่อยที่ขยายมากในช่วงหลัง อย่างเช่นการประกันภัยผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์)

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=578

การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยในพื้นที่ต่างจังหวัดทวีความเข้มข้นดุเดือดไม่แพ้กรุงเทพฯ หรืออาจจะมากกว่า เห็นได้ชัดจากการเปิดสาขาขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้า แหล่งความเจริญในภูมิภาค เพื่อให้บริการลูกค้าชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การมุ่งไปต่างจังหวัดทั้งหนีตลาดเมืองกรุงแข่งดุ และรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 Read the rest of this entry »

อัตราแลกเปลี่ยนอ่อน ผลดีต่อยอดเบี้ยประกันภัยทางทะเล เวลาแลกเป็นเงินบาทจะได้เม็ดเงินในจำนวนที่สูง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (มารีน) สมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยว่าทิศทางประกันภัยทางทะเลของไทยในภาพรวมแล้ว จะเติบโตไปตามยอดการส่งออกของประเทศ ซึ่งในปีนี้สมาคมตั้งเป้ายอดเบี้ยประกันไว้ที่ 5,000 ล้านบาท เติบโตประมาณ 10-15% Read the rest of this entry »

ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบมาจากน้ำท่วมหนักปีที่ผ่านมา มีภาระจ่ายค่าสินไหมประกันภัยมาก การตั้งสำรองเงินกองทุนประกันภัยกระทบไปด้วย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=480

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายงานข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทประกันภัย ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2555 ระบุมีบริษัทประกันภัยแจ้งเพิ่มทุนก้อนใหม่เข้ามาจำนวนหนึ่งรายที่น่าสนใจคือ บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Read the rest of this entry »