Siam Stars ดารา นักร้องไทย รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์

เว็บไซต์ในเครือ Advertisify.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีเครือข่ายเว็บไซต์ ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 50 เว็บไซต์ มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 2,000,000 หน้าต่อปี

ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตส่วนใหญ่ วัยแรงงาน เด็ก เยาวชน พาหนะรถจักรยานยนต์ รณรงค์ความรู้ สิทธิประโยชน์ ประกันภัยรถยนต์

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=811

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กร เปิดเผยว่า จากสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 3,174 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 366 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 3,345 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน 56.59% และในกลุ่มเด็ก และเยาวชน 23.52% ซึ่งพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 78.77%

จากสถิติดังกล่าว สำนักงาน คปภ. เห็นว่า นิสิต นักศึกษา เป็นกลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จึงจัดโครงการประกวดโฆษณาสั้นในระดับอุดมศึกษา เพื่อรณรงค์ให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ ประกันภัย และนำความรู้ด้าน ประกันภัย ที่ได้รับ แสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านผลงานส่งเข้าประกวดโฆษณาสั้น ชิงโล่รางวัลทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์ ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัคร และรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 นี้

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 

No Comments :(

Comments are closed.